Phong cách trị liệu

AdobeStock_267616685.jpeg
Meditation by the Sea
Happy Hiking

Liệu pháp hành vi nhận thức (làn sóng thứ ba)

Du lịch cộng đồng làn sóng thứ ba là một cách tuyệt vời để cứu trợ ngay lập tức. Hình thức trị liệu tích cực này đặc biệt hữu ích cho những người đang trải qua trầm cảm, lo lắng và cảm xúc mạnh. CBT tập trung vào cách cảm xúc, suy nghĩ, hành vi và cảm giác cơ thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta cả bên trong và bên ngoài.

Sự quan tâm

Chánh niệm bao gồm nhiều thực hành tập trung vào mối liên hệ giữa thân và tâm. Thực hành chánh niệm có hiệu quả trong việc điều chỉnh cảm xúc như tức giận, lo lắng quá mức và phân ly. Những thực hành này cũng rất tuyệt vời để điều chỉnh hệ thống thần kinh.

Tâm lý trị liệu

Tâm lý trị liệu giúp các cá nhân có được cái nhìn sâu sắc về các mẫu mối quan hệ ảnh hưởng đến việc ra quyết định trong mọi khía cạnh của cuộc sống của họ. Bởi vì liệu pháp tâm lý có xu hướng là một liệu pháp lâu dài hơn, nó rất hữu ích trong việc nhận ra và làm gián đoạn các mô hình vô thức không mong muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với môi trường mà chúng ta chiếm giữ và mối quan hệ của chúng ta với những người khác.